Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nẵng

  • Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nắng
  • Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nắng

Mã sản phẩm:

Giá:

Thông tin sản phẩm

Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nẵng

Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nẵng hay rèm xếp lớp là loại rèm vải được thiết kế đơn giản mang phong cách hiện đại. Rèm roman cho phép bạn có thể kéo lên theo từng lớp hoặc buông kín cửa sổ theo nhu cầu ánh sáng.

Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nắng

Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nẵng

Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nắng

Màn vải roman bố chống nắng tại Đà Nẵng

Top

May rèm Bách Tín Đà Nẵng

Facebook